Stadsförnyelse

Uppsala City

Forumtorget är nu invigt.

Paradgatan

En ny länk mellan Carolina Rediviva och Vaksala torg. Arbete pågår vid stadshuset.

södra gågatan

Byggstart våren 2020.